Stavební


Aktivity stavební:

  • projektování dopravních staveb,
  • zajištění stavebního dozoru,
  • technická pomoc při počítačovém zpracování projektů,


Konzultační a poradenské služby v oblasti:

  • geotechniky,
  • dopravních staveb,
  • nedestruktivního zkoušení železobetonových a předpjatých konstrukcí,
  • optimálního nasazení výpočetní techniky při projekční a konstrukční činnosti.

Zpět