HW - SW

  • dodávky software pro projekční činnost (stavební, strojní, elektro),
  • školení k použití software pro projektování,
  • konzultace a technická pomoc při zpracovávání projektové dokumentace,
  • dodávky hardware, včetně dopravy a instalace u zákazníka,
  • komplexní hardware řešení v rámci celé firmy zákazníka.

Zpět