O firmě
HW & SW O firmě Kontakty Kontakty
Strojní Strojní HW & SW Kontakty
Strojní
    Projekční a konzultační činnost v oblastech:
  • dopravních staveb,
  • geotechniky,
  • inženýrských staveb,
    Konzultační a technická pomoc při:
  • počítačovém zpracování projektové dokumentace,
  • optimálním SW a HW vybavení projekčních kanceláří.
Stavební Stavební Strojní
Stavební